Sociale veiligheid

Scouting Blauwe Kei probeert ten alle tijden te zorgen dat iedereen zich in een veilige omgeving bevindt. Om die reden hebben we een beleid opgesteld om grensoverschrijdend en ongewenst gedrag tegen te gaan. Dit beleid dient door alle vrijwilligers ondertekend te worden. Hieronder is zowel de gedragscode als de omgangsvormen te vinden.

Download de gedragscode

Download de omgangsvormen

Vertrouwenspersoon

Scouting Blauwe Kei vindt het belangrijk dat alle kinderen en jeugdigen binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende activiteiten kunnen doen. Hier valt de sociale veiligheid onder, dit betekent dat de leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. 

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen en de wet. Hierbij kunt u denken aan: zeden, verduistering, persten, groepsdruk, geweld ect. 

Scouting Blauwe Kei is hier actief mee bezig, zo hebben zij elk jaar een bijeenkomst voor alle leiding en het bestuur om het over grensoverschrijdend gedrag te hebben en hoe wij hier als vereniging mee omgaan. Tevens zijn alle vrijwilligers van Scouting Blauwe Kei in bezit van een VOG, die zij om de drie jaar opnieuw moeten aanvragen. Daarnaast heeft Scouting Blauwe Kei twee vertrouwenspersonen waar de leden, ouders, leiding, bestuur en overige vrijwilligers naar toe kunnen gaan. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn te vinden in het scoutingboekje. 

Mocht u met vragen zitten die u liever met iemand bespreekt buiten Scouting Blauwe Kei? Dan verwijzen wij u graag door naar de site van Scouting Nederland.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. ”Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd” (rijksoverheid). Dit waarborgt een veilige omgeving voor kinderen.

De VOG krijg je, na screening,  gratis vanuit Scouting Nederland. Gedragscode Scouting Nederland